Wpływ na zdrowie

wplyw na zdrowie

Praca kierownika zespołu sprzedażowego jest zajęciem biurowym, związanym z analizą działań i koordynowaniem pracy podległego zespołu handlowców. Kierownik zespołu handlowców Toruń, do swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim komputer, telefon i urządzenia biurowe, takie jak faks, drukarka, kserokopiarka i od czasu do czasu bindownica. Jako, że kierownik nie ma obowiązku podróżowania od jednego klienta do drugiego, zagrożenia związane z wykonywaną przez niego pracą znacząco różnią się od tych, na jakie narażeni są zwykli specjaliści ds. sprzedaży i przedstawiciele handlowi. Czynniki środowiska pracy mogące zagrażać kierownikowi związane są wyłącznie z pracą biurową. Poniżej przedstawiono spis możliwych czynników środowiska wraz z ich potencjalnymi skutkami dla zdrowia pracownika.

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

  • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek – możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
  • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
  • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
  • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
  • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu – możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).

CZYNNIKI FIZYCZNE

  • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych – możliwość uszkodzenia słuchu.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

  • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych – możliwość zatrucia.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

  • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

  • Przepracowanie, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.
  • Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *