Manager ds. wsparcia sprzedaży

10 Lutego 2021 SALTUS TUW

SALTUS Ubezpieczenia
poszukuje kandydatów na stanowisko

Manager ds. wsparcia sprzedaży
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: MWS/TUW/01/2021

 

Zadania na stanowisku:
 • Inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie oraz wspieranie, realizowanych działań sprzedażowo – marketingowych,
 • Opracowywanie harmonogramów wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych w sieci sprzedaży,
 • Tworzenie raportów i analiz dotyczących zarówno produktów jak i realizowanych przez Zespół działań sprzedażowych,
 • Koordynowanie tworzenia i dystrybucji materiałów sprzedażowych wspierających realizację celów biznesowych,
 • Aktywnego uczestnictwa w realizowanych przez Zespół projektach,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla sprzedawców usług finansowych i ubezpieczeniowych,
 • Wsparcie biurowo administracyjne dla Dyrektora zarządzającego siecią sprzedaży.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności pakietu Excel,
 • Dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności wspierania pracy Zespołu,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Nastawienia na osiągnięcie sukcesu całego Zespołu,
 • Znajomość rynku finansowo-ubezpieczeniowego,
 • Doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania i pielęgnowania relacji,
 • Umiejętności doskonałej organizacji i efektywnego planowania czasu pracy
 • Wyksztalcenie wyższe,
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do okazjonalnej pracy w terenie.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Pracę w zespole,
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach,
 • Pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport, dofinasowanie do urlopu, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport team, coroczna integracja firmowa,
 • Ruchomy rozkład czasu pracy.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne oferty

16/02/2021

Operacyjny Kierownik Sprzedaży

Firma: DECORA S.A

Lokalizacja: opolskie /

Zadania: Zarządzanie zespołem poprzez określanie celów, zadań i realizację strategii firmy na powierzonym obszarze rynku Realizację celów sprzedażowych i finansowych w powierzonym regionie Monitorowanie budżetu, wyników KPI i podejmowanie odpowiednich...

16/02/2021

Operacyjny Kierownik Sprzedaży

Firma: DECORA S.A

Lokalizacja: podkarpackie /

Zadania: Zarządzanie zespołem poprzez określanie celów, zadań i realizację strategii firmy na powierzonym obszarze rynku Realizację celów sprzedażowych i finansowych w powierzonym regionie Monitorowanie budżetu, wyników KPI i podejmowanie odpowiednich...