Kierownik Remarketingu / pojazdów używanych

07 Marca 2023 WIELTON S.A.

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działamy międzynarodowo, jako polska firma podbijając rynki zagraniczne. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

 

Lubisz duże wyzwania i nie boisz się zarządzania zmianą? Chcesz pracować w firmie, której częścią strategii są inwestycje w badania i rozwój? Dołącz do nas jako:

Kierownik Remarketingu / pojazdów używanych
Miejsce pracy: Wieluń
Twoje zadania:
 • Zarządzanie zespołem pracowników działu pojazdów używanych oraz zarządzanie flotą pojazdów używanych,
 • Kontrola procesów remarketingowych,
 • Zarządzanie procesem sprzedaży B2B oraz sprzedaży detalicznej z partnerami remarketingowymi, zarządzanie wartością pojazdów marki Wielton na rynku wtórnym,
 • Opracowanie strategii jednostki biznesowej remarketingu oraz ulepszanie istniejących procesów,
 • Budowanie bazy klientów w ramach powierzonego segmentu biznesu,
 • Budowanie i wdrażanie narzędzi do obsługi klientów w obszarze rynku wtórnego,
 • Inicjowanie i rozwój współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • Współpraca z dealerami pojazdów nowych i używanych,
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników KPI.
Nasze oczekiwania:
 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem w firmie produkcyjnej: ustalanie i realizacja celów, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie i wsparcie kompetencji pracowników,
 • Wysoka świadomość biznesowa i bardzo dobra znajomość branży automotive,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. Średniozaawansowanym,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • Gotowość do podróży służbowych oraz do pracy stacjonarnej,
 • Wysokie umiejętności negocjacyjne, handlowe,
 • Wysoka kultura osobista oraz etyka.
Nasza oferta:

W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • Możliwość współtworzenia nowatorskich projektów i rozwiązań, które wyprzedzają branżę,
 • Pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, dofinansowanie zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie,
 • Wsparcie w relokacji.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”