Kierownik Działu ds. Marketingu i Sprzedaży Produktów Weterynaryjnych

14 Grudnia 2020 KRKA Polska Sp. z o.o.

Podejmij wyzwanie

Kierownik Działu ds. Marketingu i Sprzedaży Produktów Weterynaryjnych
(Warszawa)
CEL PRACY
 • planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedażowej i marketingowej
 • planowanie i realizacja budżetu marketingowego
 • opracowywanie i wdrażanie narzędzi marketingowych
 • zarządzanie zespołem pracowników i kierowników
 • aktywna i kompleksowa współpraca ze środowiskiem weterynaryjnym
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: weterynaria, marketing, ekonomia, zarządzanie
 • doświadczenia w zakresie zarządzania i rozwoju produktów weterynaryjnych
 • umiejętności myślenia strategicznego i wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych
 • efektywnego zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy oraz umiejętności zarządzania projektami
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętności efektywnej współpracy i nawiązywania relacji biznesowych z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętności komunikacyjnych i prowadzenia prezentacji
 • wysokich umiejętności liderskich i zdolności współpracy z ludźmi
 • elastyczności i umiejętności szybkiego adaptowania się do zmian
 • pro aktywności oraz dynamizmu w działaniu
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości w obsłudze MS Office (Excel, PowerPoint)
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • samochód służbowy i inne narzędzia pracy

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.