Kierownik ds. rozwoju oferty

30 Sierpnia 2021 ESOLEO Sp. z o.o.

ESOLEO Sp. z o.o.


Zespół ESOLEO tworzą pasjonaci. Dbamy o rozwój w trosce o środowisko. ZajmujeMY się instalacjami fotowoltaicznymi oraz oświetleniem od wielu lat. Nasze bogate doświadczenie gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W rozwoju wspierają nas nowe technologie.

 

Jesteśmy częścią Grupy Polsat, w skład której wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel – operator sieci Plus, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA. Najbliższy okres to dynamiczny rozwój firmy i odstępności naszych usług. To my wyznaczamy standardy bezpieczeństwa i jakości na rynku fotowoltaicznym.

 

Entuzjastycznie patrzymy w ekologiczną przyszłość, którą sami tworzymy.

 

Dołącz do nas, wspieraj nasze działania na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju, razem z nami wyznaczaj trendy i standardy nowoczesnych stylu życia.

Kierownik ds. rozwoju oferty
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • zarzadzanie procesem rozwoju produktu od pomysłu do wdrożenia, poszukiwanie inspiracji w odpowiedzi na trendy rynkowe oraz czynny udział w opracowywanie koncepcji działań lojalnościowych, promocyjnych i sprzedażowych w ścisłej współpracy z działem sprzedaży, marketingu, zakupów, logistyki oraz wsparcia technicznego (szef zespołu roboczego),
 • analizę rynku w celu określenia potrzeb, preferencji oraz zakupowych szans rynkowych rozwoju oferty produktowej,
 • bieżące monitorowanie działań konkurencji oraz śledzenie trendów rynkowych,
 • współtworzenie kompleksowej strategii rozwoju produktów,
 • współtworzenie polityki cenowej,
 • przygotowywanie oferty produktowej dla kanałów sprzedaży,
 • analizę sprzedaży produktów w kanałach sprzedaży,
 • inicjowanie działań z zakresu modyfikacji produktów i usług,
 • wsparcie dla działu zakupów w prowadzeniu negocjacji handlowych,
 • ścisłą współpracę z działem marketingu przy wdrażaniu komunikacji marketingowej,
 • przygotowywanie koncepcji, analiz i raportów,
 • wsparcie merytoryczne dla sieci sprzedaży,
 • współpraca z działem szkoleń przy organizacji szkoleń produktowych,
 • aktualizacja dokumentacji dotyczącej produktów we współpracy z działami technicznymi.
Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • preferowane doświadczenie w branży energetyki odnawialnej,
 • wysokorozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • samodzielność i staranność w działaniu, otwartość na zmiany i innowacje,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, analityczne oraz organizacyjne,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • doskonała znajomość pakietu MS Office.
Mamy dla Ciebie:
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • niezbędne na tym stanowisku narzędzia pracy,
 • opiekę medyczną,
 • aktywny i realny wpływ na strategii i rozwój firmy,
 • stabilność zatrudnienia i rozwoju osobistego,
 • pasjonującą pracę z ciekawymi ludźmi, w dynamicznie rozwijającej się organizacji.

Zapraszamy do współpracy, bo naprawdę warto.

 

Czekamy na Twoje CV.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji