Inżynier sprzedaży / Kierownik sprzedaży

06 Listopada 2020 ZARMEN SP Z O O
Inżynier sprzedaży / Kierownik sprzedaży
Miejsce pracy: Wrocław

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • przygotowywanie kompleksowych ofert i budżetów
 • aktywna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę
 • uczestnictwo w targach i sympozjach
 • opieka nad powierzonym obszarem sprzedażowym
 • realizacja powierzonego budżetu sprzedażowego
 • ścisła w współpraca z zespołem sprzedażowym oraz działem technicznym
 • negocjacje cenowe z poddostawcami komponentów
 • analiza zapisów specyfikacji technicznej od inwestora
 • analiza techniczna i cenowa ofert od poddostawców
 • analiza rynki
 • przygotowywanie raportów i działań sprzedażowych dla bezpośredniego przełożonego

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe techniczne preferowane kierunki: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka (minimum 2 lata doświadczenia w aktywnej sprzedaży)
 • wykształcenie średnie o profilu elektrotechnika lub zbliżonym (minimum 5 lat doświadczenia w sprzedaży)
 • wiedza na temat rynku, producentów i firm branżowych
 • umiejętności negocjacyjne
 • dobra znajomość pakietu Office
 • podstawowe umiejętności posługiwania się programem AutoCad
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń
 • możliwość awansu
 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.