Informacje o kierowniku

informacje o kierowniku

Kierownik zespołu handlowców jest bezpośrednim zwierzchnikiem i koordynatorem bieżących działań personelu handlowego danej firmy lub przedsiębiorstwa. Do najważniejszych zadań kierownika należą:

  • regulacja zatrudnienia w obrębie podległego mu zespołu pracowników,
  • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji z rekrutowanych pracownikami,
  • opracowywanie harmonogramu prac i kontrola jego odpowiedniej realizacji,
  • opracowywanie planów sprzedażowych dla poszczególnych członków zespołu,
  • opracowywanie spójnej strategii handlowej,
  • tworzenie kosztorysów i analiz wyników sprzedażowych podległego zespołu,
  • analiza bieżącego otoczenia rynkowego i działań konkurencji.

Wymogi rekrutacyjne na stanowisko kierownika zespołu handlowców związane są głównie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Większość pracodawców od kandydatów wymaga wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub pokrewnym. Dodatkowo, ważnym punktem CV jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie w branży handlowej i zarządzaniu zespołem osób. Od kandydatów wymaga się umiejętności pracy w zespole, znajomości technik negocjacyjnych, sprzedażowych i analitycznych, znajomości obsługi komputera i znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Stanowisko kierownika jest stanowiskiem biurowym związanym z realizowaniem czynności koordynacyjnych i analitycznych, wykonywanych za pomocą komputera i innych urządzeń biurowych. Możliwości zatrudnienia dla kierowników stwarzają firmy i przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą wytworzonych przez siebie lub swoich kontrahentów usług i produktów.

Co jest potrzebne?

Aby móc ubiegać się o pracę kierownika zespołu handlowców należy posiadać dość bogate doświadczenie w pracy w branży sprzedażowej, a co najważniejsze umieć obchodzić się z innymi ludźmi i potrafić przewodniczyć ich pracy. Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, kierownik zespołu handlowców Warszawa to osoba, która zarządza pracą innych, podległych jej osób.

Tym, co przede wszystkim liczy się dla pracodawcy oferującego stanowisko pracy kierownika jest umiejętność prawidłowego dysponowania czasem, zdolności przywódcze i zdolność do zapewniania sobie posłuchu u innych osób. Kierownik musi być osobą o silnym charakterze, umiejącą namówić innych do wykonania przeznaczonych im zadań. Jeśli na stanowisku kierowniczym znajdzie się osoba nie potrafiąca zapewnić sobie szacunku wśród swoich podwładnych, dość szybko handlowcy wejdą jej na głowę, a narzucone im plany sprzedażowe nie zostaną zrealizowane.

Rzadko kiedy zdarza się, że na stanowisku kierownika zespołu handlowców zatrudniona zostaje osoba, która do tej pory nie pracowała na stanowisku kierowniczym. Możliwe jest to głównie w przypadku, gdy objecie posady kierownika następuje w wyniku wewnętrznego awansu ze stanowiska niższego. Jeśli na stanowisku kierowniczym w jakiejś firmie zjawi się osoba, która w CV nie posiada żadnej wzmianki o pełnieniu funkcji kierownika, istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta swoją pracę dostała po znajomości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *