Doświadczenie to nie wszystko w pracy kierownika zespołu handlowców

Anita