Miesiąc: Luty 2017

kierowanie zespołem a siła autorytetu

Kierowanie zespołem, a siła autorytetu

Na autorytecie możemy zbudować silny i efektywny zespół, dzięki któremu osiągniemy wspólnie zamierzone cele. Kierownik zespołu handlowców z autorytetem to taki, którego podwładni darzą szacunkiem i w pełni zaufaniu i zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Zajmując określone stanowisko kierownicze otrzymujemy niejako z urzędu tzw. autorytet formalny. Niestety szybko możemy go utracić, jeśli nie będziemy na niego ...