Kierowanie zespołem – styl demokratyczny i liberalny

Kierowanie zespołem – styl demokratyczny i liberalnyW poprzednim poście pisaliśmy na temat autokratycznego stylu kierowania. Dzisiaj kilka słów na temat stylu demokratycznego oraz stylu liberalnego.

Styl demokratyczny

Styl demokratyczny zakłada, że pracownik potrafi być twórczy i odpowiedzialny za wykonywaną pracę. Chętnie poświęca swoje umiejętności oraz energię, aby realizować zamierzone cele. Kierownik jest otwarty na dialog z pracownikami, na pomysły i propozycje wysuwane przez podwładnych. W celu motywowania pracowników przedkłada nagrody ponad kary.

Atmosfera w zespole jest przyjazna, praca przebiega sprawniej i każdy ma świadomość tego, że tylko wspólnymi siłami zostanie osiągnięty cel. Efektywność pracy jest nieco niższa niż w przypadku stylu autokratycznego, ale za to na wyrównanym poziomie.

Styl liberalny

Pracownicy mają pełną swobodę w wykonywanej przez siebie pracy, planowaniu, podziale obowiązków, metod realizacji założonego celu. Samodzielnie rozdzielają sobie zadania.

Przełożony zapewnia pracownikom jedynie materiały i środki do pracy, a informacji udziela tylko wówczas gdy zostanie o to poproszony. Rzadko ocenia pracę podwładnych, nie jest zainteresowany jej efektywnością, nie stosuje ani nagród ani kar. Efektywność pracy zespołu jest bardzo niska, panuje atmosfera dezinformacji, pracownicy mogą czuć się zdezorientowani. Można powiedzieć, że styl liberalny jest w pewnym sensie zaprzeczeniem istoty kierowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*