Kierowanie zespołem – styl autokratyczny

Kierowanie zespołem – styl autokratycznyW kierowaniu zespołem wyróżnić możemy trzy podstawowe style: autokratyczny, demokratyczny i liberalny. Dzisiaj o stylu autokratycznym.

Autokratyczny (inaczej autorytarny) styl kierowania skupia się na władzy kierownika, który arbitralnie decyduje o podziale pracy, wydaje rozkazy i polecenia, a cała odpowiedzialność leży na jego barkach. Styl ten zakłada, że przeciętny człowiek stara się unikać odpowiedzialności i obowiązków, dąży do minimalizacji wysiłku.

Kierownik zespołu nie dopuszcza swoich pracowników do podejmowania decyzji i zachowuje duży dystans w kontaktach z podwładnymi. Jest surowy, wymagający, nastawiony na realizację zadań. Jego motywowanie pracowników polega na stosowaniu kar, bardzo rzadko stosuje nagrody czy pochwały. Każdy z pracowników ma jasno wytyczone cele i wykonuje je ściśle według poleceń przełożonego. Końcowe wyniki pracy są przewidywalne. To właśnie przy takim stylu kierowania, notuje się największą efektywność. Natomiast wadą stylu autokratycznego jest to, że pracownicy pozbawieni są własnej inicjatywy i kreatywności. Podwładni otrzymują z góry narzucone wytyczne oraz muszą podporządkować się odgórnym wytycznym. W zespole daje się odczuwać rywalizację, brak zaufania, agresję i zanik zaangażowania. Zanika także przyjazna atmosfera pracy. Na dłuższą metę taka atmosfera staje się uciążliwa, męcząca i prowadzi do zniechęcenia.

2 thoughts on “Kierowanie zespołem – styl autokratyczny

    • Monika, jak już czujesz, że w obecnym zespole nie dajesz rady, zawsze możesz poszukać nowej pracy. W sprzedaży ofert jest całe mnóstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*